Systems Change not Climate Change
FNs klimatmöte ledde inte fram till något solidariskt, ambitiöst avtal mellan världens regeringar. Folkrörelserna pekade dock ut en väg bortom misslyckandet i Köpenhamn, en väg byggd på folkligt engagemang för samhällsförändring istället för klimatförändring.

Vi uppmanar alla att underteckna deklarationen "Systems Change, not Climate Change"!

http://www.klimaforum09.org/Declaration

För en presentation av deklarationen i ord och bild, se:

http://www.klimaforum09.org/Presenting-the-Declaration-at,222