Vem gör din stadsdel ekologisk?

Efter att i höstas undersökt olika demokratiseringsmetoder och direkt demokrati, tar vi våra kunskaper och sätter igång med praktiskt arbete! Vi har kommit i kontakt med Ekologisk stadsdel Majorna (Göteborg), som syftar till att göra Majorna till en mer ekologisk stadsdel utifrån de boendes idéer och förslag. Nu i vår skall vi i lokalgruppen ägna oss åt två områden; praktiskt arbete för att bygga upp en organisation för medborgarinflytande inom projektet Ekologisk stadsdel Majorna och en teoretisk studiecirkel om kommunalism.

Organisation för medborgarinflytande
Vi vill skapa möjligheter för folk att själva delta i omformning av sin stadsdel i en ekologisk riktning. Visionen är att bygga upp en självförvaltad organisation för medborgarinflytande.

Organisationen ska:
1. Väcka och fånga upp idéer från medborgarna i Majorna.

2. Undersöka förutsättningarna och utveckla idéerna i en process där medborgare och sakkunniga inom olika områden arbetar tillsammans.

3. Ta upp idéerna till diskussion med berörda medborgare genom intervjuer, enkäter och regelbundna medborgarforum.

4. Lägga fram och argumentera för idéerna för den instans (t.ex. stadsdelnämnd eller fastigetsbolag) som har beslutsrätt i de olika frågorna.

5. Följa upp såväl besluten som genomförandet och rapportera tillbaka till medborgarna som antingen får glädjas åt framgångar eller reagera på motgångar.

Uppbyggnaden av den här organisationen ingår i det större projektet Ekologisk stadsdel Majorna som startats av Hyresgästföreningen. Det omfattar också mycket annat, som seminarier, diskussionscaféer och sakbytardagar.

Vi kommer att arbeta med detta varannan onsdag, udda veckor.

Kom med och bygg!

Studiecirkel om kommunalism

Vad är direkt demokrati?
Vi läser och diskuterar kring hur vi kan skapa ett jämlikt, solidariskt och ekologiskt samhälle där alla medborgare är delaktiga i samhällsbesluten. Hur skulle ett sånt samhälle se ut och hur når vi dit? Vi använder oss av Janet Biehls bok ”Kommunalismen – en socialekologisk politik”. Boken presenterar både kommunalismens grundidéer samt skissar deras historiska och filosofiska sammanhang. Den innehåller också flera handfasta råd om hur en kommunalistisk rörelse kan organiseras. Boken har nyligen kommit i ny utgåva på svenska. Vi ägnar oss åt studiecirkeln varannan onsdag, jämna veckor.

Är du intresserad av att vara med i studiecirkeln eller det praktiska projektet, eller vill ha mer information om kommunalism? Det är bara att kika förbi – du är välkommen!

Vi träffas på onsdagar 18-20 på Pölgatan 5, hållplats Stigbergstorget (Karta)

Du kan även nå oss på: 0705-878847 och gbg@demalt.info

Vårens schema
4/3 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati. Vi läser och diskuterar boken ”Kommunalismen – en socialekologisk politik” av Janet Biehl.

11/3 Välkommen till nytt praktiskt projekt! Presentation av Ekologisk stadsdel Majorna, Demokratiskt Alternativ och idéen om en organisation för medborgarinflytande, följt av diskussion.

18/3 Studiecirkel i kommunalism och direkt demokrati

25/3 Praktiskt arbete med idéforumet

1/4 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati

8/4 Praktiskt arbete med idéforumet

15/4 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati

22/4 Praktiskt arbete med idéforumet

29/4 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati

6/5 Praktiskt arbete med idéforumet

13/5 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati, Idéstorm om vad som kan hända i höst

20/5 Praktiskt arbete med idéforumet

27/5 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati

3/6 Praktiskt arbete med idéforumet - sista träffen med arbetsgruppen innan sommaruppehåll

10/6 Studiecirkel om kommunalism och direkt demokrati - sista träffen med lokalgruppen innan sommaruppehåll

more to come..!